Szkolenia

Posiadamy ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie edukacji, badań naukowych i wdrożeń przemysłowych.  Pracuj z nami, aby znaleźć swoją drogę do cyfryzacji procesów na drodze ku Przemysłowi 4.0. 
Trwałość efektów szkolenia możesz uzyskać poprzez zakup przed szkoleniem zestawu startowego KIS.ME Starterkit. Możesz z niego korzystać w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu.

Zestaw startowy zawiera: 

 • KIS.LIGHT
 • KIS.BOX
 • PowerBank 
 • Kable USB-M12 

KIS.ME Starterkit obejmuje również 6-miesięczną licencję na użytkowanie powyższych urządzeń oraz pełną (L-licence) 6miesięczną licencję na webową platformę chmurową KIS.MANAGER.  Po zakończeniu okresu startowego możesz wykupić pełną licencję lub po prostu zrezygnować z jej dalszego użytkowania.  

Szkolenia z obsługi i zastosowania sytemu KIS.ME realizowane są na trzech poziomach: 

Podstawowy:

 • Onboarding i konfiguracja urządzeń KIS.BOX i KIS.LIGHT; 
 • Hierarchia systemu i metody zarządzania zasobami; 
 • Pulpity i widżety; 
 • Digitalizacja procesów z zastosowaniem cyfrowych bliźniaków; 
 • Modelowanie procesów z zastosowaniem reguł decyzyjnych; 
 • Datapoints – podstawy przetwarzania i wizualizacji danych. 

Średniozaawansowany:

 • Tablice decyzyjne – zaawansowane systemy decyzyjne; 
 • Projektowanie systemów logistycznych; 
 • Projektowanie systemów utrzymania ruchu; 
 • Podstawy przetwarzania Datapoints i kluczowych wskaźników efektywności (KPI); 
 • Wprowadzenie do SPC. 

Zaawansowany

 • Wykresy kontrolne; 
 • Monitorowanie jakości produkcji – binarne i wieloklasowe; 
 • Wyznaczanie i analiza OEE; 
 • Przegląd i analiza zaawansowanych rozwiązań bazujących na KIS.ME; 
 • Integracja z zewnętrznym oprogramowaniem z zastosowaniem KIS.API; 
 • Implementacja przykładowego systemu utrzymania ruchu z zastosowaniem KIS.ME, Grafana i komunikatora Slack. 

Szkolenia realizujemy zgodnie z następującymi zasadami: 

 • Terminy szkoleń są ustalane elastycznie z klientami; 
 • Szkolenia mogą być realizowane stacjonarnie w siedzibie klienta lub siedzibie firmy CONTROLINTECH (Zobacz zakładkę kontakt) lub zdalnie, za pomocą platformy MSTeams;
 • Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje odpowiedni certyfikat; 
 • Szkolenie prowadzone są w języku polskim lub angielskim.