Kluczowym elementem podczas monitorowania i optymalizacji produkcji

jest określenie sposobu implementacji efektywnego systemu kontroli jakości. Weryfikacja jakości produkowanych komponentów może być realizowana przez kontrolerów lub przez maszyny. Niezależnie od przyjętego rozwiązania, KIS.ME jest idealnym narzędziem umożliwiającym sprzętowo-programową implementację, jak również automatyczne obliczanie kluczowych wskaźników efektywności (key performance indIcators, KPIs). KIS.ME umożliwia również generowanie wykresów kontrolnych i eksport otrzymanych rezultatów do zewnętrznego oprogramowania, np. MS Excel. 
Implementacja dwustanowej (prawidłowy/wadliwy) kontroli jakości produkowanych komponentów wykonywana dotychczas przez kontrolera może zostać zrealizowana w prosty sposób za pomocą KIS.BOX, 

którego logika działania jest bardzo prosta i sprowadza się do: 

  • naciśnięcie przycisku 1: weryfikowany komponent jest prawidłowy;
  • naciśnięcie przycisku 2: weryfikowany komponent jest wadliwy.

Potwierdzenie realizacji powyższych czynności może być wizualizowane za pomocą tymczasowej zmiany kolorów odpowiednich przycisków KIS.BOX. Realizuje się to w prosty i intuicyjnych sposób za pomocą systemu regułowego (rule engine) platformy webowej KIS.MANGER. Powyższa implementacja sprzętowa nie wymaga dodatkowej integracji z warstwą programową, ponieważ odbywa się ona w sposób automatyczny. Oznacza to, że dane przekazywane są bezpośrednio do chmury obliczeniowej i mogą być dalej przetwarzane za pomocą KIS.MANAGER i/lub oprogramowania zewnętrznego. 
W przypadku automatycznej kontroli jakości, nie ma konieczności używania interfejsu człowiek-maszyna w postaci KIS.BOX. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie KIS.LIGHT

i przekazanie informacji o jakości danego komponentu z maszyny testującej na wejścia cyfrowe KIS.LIGHT. Oznacza to, że na jedno wejście podawana jest informacja o tym, czy wyprodukowany komponent jest prawidłowy, a na drugie – czy jest wadliwy. Dodatkowo, cały proces może być wizualizowany za pomocą KIS.LIGHT, np. prawidłowy – kolor zielony, wadliwy – kolor czerwony. Jeżeli wizualizacja jest zbędna to zaleca się zastosowanie KIS.IO, którego sposób konfiguracji wejść cyfrowych jest identyczny jak w przypadku użycia KIS.LIGHT.

Niezależnie od wybranego rozwiązania, informacje o jakości komponentów przekazywane są do chmury obliczeniowej i mogą być dowolnie przetwarzane za pomocą platformy webowej KIS.MANAGER. Można je również przekazać do dowolnego oprogramowania zewnętrznego korzystającego z interfejsu REST API (KIS.API). 
Podsumowując, opracowanie wieloklasowej kontroli jakości (ang. demerit control) można zrealizować w podobny sposób, angażują większą liczbę urządzeń.  Warto również zaznaczyć, że urządzenia KIS.ME mogą być zasilane za pomocą power banku. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest mobilna realizacja kontroli jakości. Jest to szczególnie istotne w produkcji komponentów wielkogabarytowych do których kontroler musi się przemieszczać.  

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami lub zapoznaj się z bardziej szczegółowym opisem w naszej książce.