KIS.box

Urządzenie IoT KIS.BOX

zawiera konfigurowalne przyciski,

które można wykorzystać do wyzwalania różnych akcji. Dzięki łączności WLAN każde naciśnięcie klawisza może być bezpośrednio przesłane do opartej na chmurze aplikacji KIS.MANAGER. Zapewnia to najwyższą elastyczność i kontrolę, ponieważ każdemu przyciskowi można przypisać niestandardową funkcję, taką jak: alarmowanie pracownika, zamawianie materiałów lub zgłaszanie awarii. Przyciski można oznaczyć zgodnie z własnymi potrzebami, tworząc intuicyjny system przesyłania wiadomości za pomocą KIS.BOX. Dodatkowo KIS.BOX wyposażony jest w wejścia i wyjścia cyfrowe umożliwiające automatyczną obróbkę sygnałów zewnętrznych. Wejścia cyfrowe ułatwiają pozyskiwanie sygnałów z czujników lub informacji z istniejących instalacji, niezależnie od typu czujnika lub modernizowanej instalacji. Wszystkie istotne dane są następnie przesyłane do KIS.MANAGER w celu dalszego przetwarzania. Ponadto wyjścia cyfrowe umożliwiają sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi, umożliwiając inteligentne zarządzanie istniejącymi instalacjami.

KIS.LIGHT

Urządzenie IoT KIS.LIGHT

służy jako narzędzie sterujące

i aktywujące lampę sygnalizacyjną, pozwalając jej reagować na różne zdarzenia i wskazywać różne stany. Dzięki wejściom cyfrowym KIS.LIGHT może również w dowolnym momencie wykrywać stany maszyny lub inne sygnały cyfrowe i przesyłać je do KIS.MANAGER. Upraszcza to proces wymiany lub rozbudowy istniejących lamp sygnalizacyjnych oraz cyfrową transformację stanów maszyn i instalacji. Ponadto wyjścia cyfrowe można wykorzystać do sterowania zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi, umożliwiając inteligentne sterowanie bieżącymi instalacjami.

KIS.IO

Urządzenie IoT KIS.IO

umożliwia pozyskiwanie różnych sygnałów,

które mogą być cyfrowo przekształcane i wykorzystywane do inteligentnego sterowania w połączeniu z KIS.MANAGER. Wejścia te mogą odbierać sygnały z różnych czujników, takich jak: bariery świetlne, przełączniki zbliżeniowe, termostaty. Ponadto mogą odbierać komunikaty o stanie z istniejących zakładów lub sprzętu produkcyjnego, w tym testerów końca linii. Wszystkie te sygnały są przesyłane do KIS.MANAGER w celu dalszego przetwarzania i analizy. Ponadto cyfrowymi wyjściami KIS.IO można sterować za pomocą KIS.MANAGER. Pozwala to regulować i aktywować informacje z chmury, ułatwiając inteligentne zarządzanie i kontrolę procesów. Służąc za cyfrową bramę dla istniejących systemów, KIS.IO jest doskonałym rozwiązaniem do modernizacji procesów, zwiększając ich wydajność i efektywność.