Procesy intralogistyczne,

takie jak transport wewnątrzzakładowy i obsługa stanowisk produkcyjnych, stanowią jedne z kluczowych elementów decydujących o efektywności produkcji. Stawianych jest im obecnie coraz więcej wymagań, szczególnie w kontekście elastycznych systemów produkcyjnych. Determinuje to konieczność zmiany konwencjonalnych systemów transportowych operujących na wyznaczonych trasach i odcinkach na autonomiczne roboty mobilne, których trajektorię pracy można definiować w sposób elastyczny. 

Niezależnie od przyjętego rozwiązania transportowego, KIS.ME stanowi optymalne narzędzie umożliwiające: 

  • generowanie wezwań;
  • optymalizację transportu;
  • szeregowanie i monitorowanie pracy środków transportu.

Firmom budującym swoje systemy transportowe z zastosowaniem mobilnych  robotów przemysłowych AGV polecamy zapoznanie się z artykułem
KIS.MiR – rozmowa człowieka z mobilnymi robotami przemysłowymi, 
w którym zaprezentowano integrację KIS.ME z robotami MiR dystrybuowanymi przez firmę ASTOR. 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami lub zapoznaj się z bardziej szczegółowym opisem w naszej książce.