KIS.ME jest idealnym rozwiązaniem

do wdrażania efektywnych i intuicyjnych systemów utrzymania ruchu oraz kontroli jakości.  

Kluczowym elementem na drodze ku optymalizacji produkcji jest wprowadzenie odpowiednich wskaźników efektywności produkcji  (OEE, ang. overall equipment effectiveness). OEE należy do kluczowych wskaźników szeroko wdrażanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Determinuje on efektywność wykorzystania maszyn/urządzeń/sprzętu w trakcie procesu produkcyjnego. Definiuje się go jako iloczyn trzech wskaźników:  

  • Dostępności (ang. availability);
  • Jakości (ang. quality);
  • Wydajności (ang. performance).

Stosując system utrzymania ruchu bazujący na KIS.ME w łatwy sposób można wyznaczyć dostępność danej maszyny/urządzenia/sprzętu. KIS.ME nadaje się również idealnie do analizowania jakości produkowanych komponentów. KIS.ME jest znakomitym rozwiązaniem służącym do monitorowania wydajności produkcji. W zależności od profilu produkcji, (automatyczna/ręczna), możliwe jest odpowiednie dobranie urządzeń KIS.ME 

a następnie zaimplementowanie w KIS.MANGER logiki biznesowej umożliwiającej obliczanie wskaźnika OEE i jego dalszą analizę.

Analiza OEE umożliwia identyfikację, tzw. wąskich gardeł (ang. bottleneck) stanowiących najsłabsze ogniwa w łańcuchu produkcyjnym. Wskazuje również powstałe straty i obszary, które należy zoptymalizować. 
Powyższe rozwiązanie można zintegrować z systemami klasy MES i ERP komunikujących się za pomocą interfejsu REST API (KIS.API). Możliwa jest także zaawansowana wizualizacja i analiza otrzymanych rezultatów z zastosowaniem środowiska Grafana oraz zakomunikowanie otrzymywanych wyników za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatorów Slack

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami lub zapoznaj się z bardziej szczegółowym opisem w naszej książce.