KIS.book

Modern IoT Onboarding Platforms for Advanced Applications

Książka ,,Modern IoT Onboarding Platforms for Advanced Applications: A Practitioner’s Guide to Kis.Me” jest podzielona na 7 rozdziałów i 2 aneksy. Jej głównym celem jest pokazanie czytelnikowi w jaki sposób zastosować narzędzia Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) do transformacji cyfrowej przedsiębiorstw dążącej ku Przemysłowi 4.0. Pod względem treści, książka dzieli się na dwie części. W pierwszejwprowadza się czytelnika w arkana środowiska KIS.ME. Natomiast w części drugiej omówione zostają teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania tejże platformy dla szerokiego spektrum zaawansowanych aplikacji, poczynając od logistyki i SPC aż do zaawansowanych procesów przemysłowych i optymalnych algorytmów planowania transportu i produkcji.

  • W rozdziale 2 wprowadza się czytelnika do platformy KIS.ME IoT i jej hierarchicznej struktury. Omówiona jest również koncepcja, tzw. Datapoints, które stanowią główne źródło wiedzy o monitorowanym procesie. Rozdział ten przedstawia również sposoby konstruowania regułowego systemu sterowania urządzeniami IoT.
  • W rozdziale 3 zaprezentowano zestaw praktycznych wytycznych dla implementacji różnych aplikacji logistycznych. Rozdział rozpoczyna się od projektowania systemu kontroli dostępu. Pozostałe trzy sekcje zajmują się systemami transportowymi, jak również ich digitalizacją i wizualizacją.
  • W rozdziale 4 skupiono się na wprowadzeniu kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które formują podstawy statystycznego procesu kontroli. Rozdział zawiera również wprowadzenie do zestawu graficznych widżetów umożliwiających wizualizację i analizę. Zaprezentowano również praktyczne przykłady dotyczące SPC.
  • W rozdziale 5 skoncentrowano się na zastosowaniu metod i narzędzi opisanych w poprzednich rozdziałach do zaawansowanego monitorowania i kontroli procesów. 
  • Celem rozdziału 6 jest przedstawienie wybranej listy potencjalnych zastosowań KIS.ME, które powstały w wyniku badań naukowych i wdrożeniowych autorów książki.  
  • W rozdziale 7 przedstawiono, że KIS.ME jest otwartą platformą, z którą można komunikować się za pomocą interfejsu REST API, noszącego nazwę KIS.API. W szczególności, zaprezentowano możliwości KIS.API oraz sposoby komunikacji z przykładowymi programami zewnętrznymi. W rozdziale tym przedstawiono również sposoby komunikacji z zastosowaniem protokołu Websocket.
  • W aneksie A przedstawiono listę komend KIS.ME wraz z ich podstawowym zastosowaniem, natomiast w aneksie B zaprezentowano Datapoints z przykładami ich użycia.